Praktijkinformatie

Huisarts Vrijthof

Praktische informatie

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak te maken. De spreekuur tijden zijn dagelijks, ‘s ochtends tussen 8.00 en 11.00 uur en ‘s middags tussen 13.20 en 15.00 uur. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen van 8.00 tot 12.00 uur.

Bloedprikken (op verzoek van huisarts) kan dagelijks tussen 8.15-10.00 uur. U kunt zich hiervoor melden bij de assistente in de praktijk.
.
Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is ( net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bij dringende situaties na sluitingstijd van de praktijk (tussen 17.00 – 8.00) kunt u contact opnemen met de Huisartsen Spoedpost in Maastricht op telefoonnummer 043-7500123.

Meer tijd nodig ?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda Telefonisch spreekuur Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats tussen 11.00 en 11.15 uur. Ook voor het telefonisch spreekuur dient u een afspraak te maken, bij voorkeur voor 10.00 uur. Uitslagen Voor uitslagen kunt u bellen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, wanneer een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Als u wilt dat de dokter dezelfde dag nog langs komt, belt u dan voor 10.00 uur met de assistente. Uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen.

Spoedgevallen

Het spoednummer van de praktijk is: 043-3212026 toets 1 Bel 112 bij een acute levensbedreigende situatie! Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Telemonitoring

Telemonitoring en thuismetingen

Soms kan het prettig zijn om in uw thuisomgeving bepaalde metingen te verrichten, zodat u hiervoor niet steeds naar de praktijk hoeft te komen.  Thuismetingen van bijvoorbeeld uw bloeddruk of glucosewaarden kunt u dan makkelijk aan ons doorgeven. Onze huisartsenpraktijk biedt de mogelijkheid om de volgende soorten telemonitoring (thuis) te laten verrichten:
   • bloeddrukmeting: 24-uurs of meting enkele keren per dag
   • holter-ecg om de elektrische activiteit van het hart te meten
   • glucosemetingen
   • zuurstofsaturatie
   • gewicht
   • foto van bijvoorbeeld huiduitslag of het volgen van wondgenezing
.
Tijdens een consult met de huisarts zal samen met u bepaald worden of u in aanmerking komt voor een thuismeting.
Wilt u uw thuismetingen aan ons doorgeven? Dit kan via de telefoon aan de assistente of via het patiënten portaal. Mocht u nog geen account hebben, neem dan contact op met de praktijk.
tarieven

WebApp: al uw zaken online regelen 

De WebApp is een digitaal patiënten portaal op onze website waarin u onder andere de volgende zaken kunt regelen;
.

   • Herhaalrecepten bestellen.
   • Een vraag stellen aan de huisarts middels een e-consult**.
   • Uitslagen inzien zoals bijv. uw bloeduitslag.
   • Zelf een afspraak maken met de huisarts (ná de corona periode).
    .

** Gebruik het portaal uitsluitend voor vragen die uzelf betreffen. Uw vraag komt automatisch in uw dossier te staan. Wij verzoeken u vragen over uw kinderen op andere wijze te stellen. De ouder kan een account aanmaken voor een jonger kind met eigen telefoonnummer (van ouder), met uniek mailadres. Een eigen account vanaf 16 jaar is met telefoonnummer van het kind zelf.

.
Voorheen kon dit alleen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Vanaf nu kunt u dit via de WebApp 24 uur per dag regelen. Uiteraard beantwoorden wij uw aanvragen tijdens onze gebruikelijke openingstijden.

.
Wilt u gebruik maken van de WebApp? Neem dan eenmalig telefonisch contact op met de assistente voor uw registratie om een portaal aan te laten maken.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
HAZO24
ZIO

HaZo 24

Onze praktijk heeft in december 2019 het HaZo24-certificaat behaald. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan alle eisen, die gesteld zijn binnen HAZO-24 (keurmerk voor 24-uurs-huisartsenzorg in Nederland) en is getoetst door Lloyd’s Register.
.
De HAZO-24 stelt het beperken van risico’s voor de patiënt centraal en bundelt daarnaast wet- en regelgeving, wat ervoor zorgt dat de huisartsen werken volgens de norm van de beroepsgroep. Onder andere door middel van het melden van incidenten/klachten, wordt geborgd dat fouten niet opnieuw gebeuren en werkt de praktijk continu aan verbetering van zorg voor de patiënt.
Tijdens een intensief traject van ruim een half jaar hebben wij,  alle medewerkers, hard gewerkt om dit keurmerk binnen de praktijk vorm en inhoud te geven.  De wensen, mening en ervaringen van onze patiënten spelen hierbij in de toekomst een steeds grotere rol, want optimale zorg voor patiënten is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

reisprik

Op reis? Kijk op vaccinatiepunt.nl

Vaccinatiepunt is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.vaccinatiepunt.nl.

https://vaccinatiepunt.nl/?referrer=viahuisarts

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak via de assistente in onze praktijk. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
rijbewijskeuring
Klachtenprocedure Huisarts Vrijthof

Klachten?

Een goed contact met de huisarts is belangrijk voor patiënt en dokter. Gelukkig zijn huisarts en patiënt meestal tevreden over elkaar. Desondanks kan het voorkomen, dat u als patiënt een klacht wilt indienen over het handelen van uw huisarts, zijn assistente of waarnemer.
.
Een klacht is geen kleinigheid voor de patiënt en evenmin voor de arts. Uw klacht kan uw huisarts echter helpen om zaken te veranderen die niet zo goed blijken te lopen. Dat helpt ook weer andere patiënten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Zowel patiënten als huisartsen hebben dus baat bij een goede afhandeling van klachten. Een goede afhandeling begint bij een goed gesprek.
.
Probeert u altijd eerst het probleem met de direct betrokkene te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts.

Lees meer...

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen
Uw huisarts stelt het op prijs om de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen samen met u de onvrede of klacht op te lossen. Uw klacht kan ook betrekking hebben op een praktijkassistente, POH’er of waarnemer die binnen de praktijk werkzaam is. Wanneer u de klachten een officieel karakter wilt geven, dan kunt u gebruik maken van de interne klachtenprocedure Huisartsenpraktijk Vrijthof.

Dan verzoeken wij u het klachtenformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen uw klacht in behandeling volgens onze interne klachtenprocedure.

Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Zie hiervoor:
https://www.skge.nl
U kunt ook informatie vinden op thuisarts.nl:
https://www.thuisarts.nl/rechten-en-plichten-van-patienten

Translate »
Call Now Button